Velkommen til Agder Energi Nett. Meld feil på 07272
Slik melder du feil
Slik melder du feil
Lurer du på hvordan du skal melde ifra til oss om feil på nettet? Bruk
veilederen vår for å finne ut hvilke feil du skal melde, hvor:
Hva skjer
I juli og august tar Agder Energi Nett i bruk helikopter for å inspisere store deler av høyspentlinjene i Agder-fylkene.
Informasjon til deg som planlegger byggetiltak. Fra 1. juli er byggesaksforskriften endret.
Feilmeldinger:
07272

Du kan også se vårt oppdaterte strømkart

Strømtelefonen
Ring grønt nummer:
800 31 400

Ring dette nummeret hvis du vil lese av strømmen, og ikke vil bruke vår nettversjon

Fra utlandet:
+47 38 60 71 70

Ring dette nummeret dersom du trenger å kontakte kundesenteret fra utlandet.

Kontakt oss

Andre kontaktadresser finner du på vår kontakt oss side