Velkommen til Agder Energi Nett. 
Meld feil på 38607272.

Pågående og planlagte strømstanser

Dette strømkartet viser oversikt over feil i høyspentnettet. Strømmen transporteres gjennom høyspentnettet (opp til 22 kV) til lokale nettstasjoner hvor den transformeres ned til lavere spenning (400 V eller 230 V). Derfra sendes strømmen videre ut til kundene gjennom lavspentnettet.Klikk her for å se interaktiv illustrasjon

Blå markører viser planlagte utkoblinger, røde er driftsforstyrrelser og gule er innmeldte feil som ikke er påbegynt.

Kunder som ikke har strøm og ikke finner feilen registrert i strømkartet bes om å kontakte kundesenteret
på telefon 38 60 72 72.

Anbefalt nettleser for beste visning av strømkartet er Google Chrome.

Klikk her for å åpne kartet i eget vindu

Klikk her for å åpne kartet i eget vindu

Agder Energi Nett eier og har driftsansvaret for det elektriske regional- og fordelingsnettet i begge Agder-fylkene, totalt 20.600 km med linjer. Vi er opptatt av å drive nettet på en sikker og effektiv måte, og vedlikehold av strømnettet gjør at det innimellom er behov for kortere strømstanser.

På kartene ovenfor finner du en oversikt over pågående og planlagte strømstanser i Agder-fylkene.

Det øverste kartet viser pågående strømstanser i øyeblikket, og kartet nederst viser planlagte strømstanser.