Velkommen til Agder Energi Nett. 
Meld feil på 38607272.

Ledelsen i Agder Energi Nett

Svein Are Folgerø
Administrerende direktør

Torhild P. Fjermedal
Seksjonsleder Nettutbygging

Jon Eilif Trohjell
Seksjonsleder Nettdrift

Ole-Herman Aas Cappelen
Seksjonsleder Nettkunde

Linda Jenssen
Seksjonsleder Nettstrategi og Analyse

Sara Zachariassen
Seksjonsleder Virksomhetsstyring (konst.)

Jon Larsen-Frivoll
Seksjonsleder Anskaffelse og Kontraktsoppfølging

Magne Håland
Avdelingsleder DLE (Det Lokale Eltilsyn)