Velkommen til Agder Energi Nett. 
Meld feil på 38607272.

Smart strømbruk i et fornybart samfunn

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) legger opp til å sende forslag om ny nettleiestruktur på høring høsten 2019. Her vil prising av effekt bli et sentralt tema.

Hvordan den nye nettleiestrukturen blir og når den innføres blir avklart etter høringen. Strukturen i nettleien skal bidra til en effektiv utnyttelse av nettkapasiteten og at nettselskapene ikke investerer mer i økt nettkapasitet enn nødvendig.

På veien mot et fornybart og fullelektrisk samfunn får vi behov for å overføre enda mer strøm til bygd og by enn i dag. Denne strømmen må leveres uten at vi overbelaster strømnettet. I dag bruker vi stadig mer strøm samtidig, både om morgenen og om ettermiddagen. Vi kan enten bruke milliarder av kroner på å forsterke nettet, eller vi kan være smarte og flytte litt på noe av forbruket.

I forkant av høringen til NVE, har Agder Energi Nett i samarbeid med Troms Kraft, Skagerak Energi og Glitre Energi laget en kort informasjonsfilm som belyser noen av utfordringene i strømnettet. Filmen vil også blir brukt av EnergiNorge som en del av kommunikasjonen rundt de fremtidige endringene i nettleiestrukturen.

Budskapet er klart: Klarer vi å flytte litt av forbruket bort fra rushtiden i strømnettet, blir det billigere for deg og meg. Det er dyrt å bygge motorvei bare for å ta unna et par timer med rushtrafikk. Det samme gjelder for strømnettet. Vi trenger ikke en firefelts strømvei helt til døra når vi i stedet kan fordele trafikken litt bedre med ny teknologi og smartere strømbruk.

Spørsmål og svar om ny prismodell for nettleien
Det er dyrt å bygge firefelts motorvei kun for å ta unna et par timer med rushtrafikk. Det samme gjelder for strømnettet. Her kan du lære mer om hvorfor smart strømbruk lønner seg – for alle:

Spørsmål og svar

 

Publisert 22.08.2019