Velkommen til Agder Energi Nett. 
Meld feil på 38607272.

Inspiserer linjenettet fra helikopter

Agder Energi Nett vil også i 2019 benytte helikopter til å inspisere høyspentnettet på Agder. Målet er å kartlegge eventuelle avvik som må rettes opp for å få en mest mulig stabil strømforsyning.

Agder Energi Nett sjekker hvert år linjenettet fra helikopter for raskt å få oversikt over hvor det er nødvendig å reparere eventuelle skader på stolper, linjer og andre elektrotekniske installasjoner.

Agder Energi Nett har leid inn Heliwest til å utføre årets inspeksjon. Helikopteret har med seg avansert utstyr som også gjør det mulig for Agder Energi Nett å analysere vegetasjonen langs høyspentlinjene.

Analysene gir en god oversikt over hvor tett skogen er langs linjene, og hvor nært trærne står linjenettet. Det gir også grunnlag for å sette i verk målrettede tiltak som å hogge ned trær som kan stå i fare for å velte og forårsake strømbrudd.

Helikopterflygingen vil etter planen starter langs kysten i Aust-Agder i begynnelsen av juni og følger kystområdene mot vest. Områdene lenger inne i landsdelen tas fortløpende utover sommeren. Arbeidet vil pågå fra mandag til lørdag i tidsrommet fra ca. kl. 07.00 - 19.00, avhengig av været. Helikopteret vil i hovedsak fly i en høyde på ca. 30-70 meter over linjenettet.

Oversikt over når helikopteret flyr over linjenettet i hvilke områder finner du i denne oversikten.

Det er ikke alle dager det er mulig å fly som for eksempel med mye vind eller regn, så det vil bli endringer som løpende blir oppdatert i flyplanen.

De fleste kommunene vil få besøk av helikopteret to ganger (forskjellige dager). Den første gangen flyr vi over de minste høyspentlinjene (distribusjonsnettet) og den andre gangen flyr vi over de største høyspentlinjene (Regionalnettet). Vi inspiserer ikke lavspentnettet som går inn til det enkelte hus.

 

Publisert 28.06.2019